Podklad betonový monolit

Podklad betonový monolit